Loading...
 

Elektroliza wody

Elektroliza wody jest to proces rozkładu wodnego roztworu kwasu lub zasady na wodór i tlen, zachodzący w elektrolizerze pod wpływem przyłożonego napięcia. Wodór wydziela się na katodzie z godnie z równaniem reakcji ( 1 ):

\( \ce{K(-) \text{2}H^{+}}+2e=\ce{H_{2}} \)

Natomiast tlen wydziela się na anodzie w procesie utleniania jonów wodorotlenowych zgodnie z równaniem ( 2 ):

\( \ce{A(+) \text{4}OH^{-}}+4e=2\ce{H_{2}O}+\ce{O_{2}} \)

Sumaryczną reakcją elektrolizy wody przedstawia równanie ( 3 ):

\( 2\ce{H_{2}O}=2\ce{H_{2}}+\ce{O_{2}} \)

Elektroliza wody pozwala na otrzymanie bardzo czystego wodoru i tlenu w warunkach przemysłowych i laboratoryjnych. Jest to proces tani, który może zachodzić zarówno w roztworach kwasowych jaki i zasadowych. W elektrolizerach, jako elektrody używane do elektrolizy wody, znajdują zastosowanie zazwyczaj elektrody stalowe lub niklowe. Rys. 1 przedstawia schemat elektrolizera używanego do elektrolizy wody.

Schemat elektrolizera używanego do elektrolizy wody
Rysunek 1: Schemat elektrolizera używanego do elektrolizy wody

Ostatnio zmieniona Środa 10 z Maj, 2023 13:23:11 UTC Autor: Halina Krawiec
Zaloguj się/Zarejestruj w OPEN AGH e-podręczniki
Czy masz już hasło?

Hasło powinno mieć przynajmniej 8 znaków, litery i cyfry oraz co najmniej jeden znak specjalny.

Przypominanie hasła

Wprowadź swój adres e-mail, abyśmy mogli przesłać Ci informację o nowym haśle.
Dziękujemy za rejestrację!
Na wskazany w rejestracji adres został wysłany e-mail z linkiem aktywacyjnym.
Wprowadzone hasło/login są błędne.