Loading...
 

Konwergencja jako zjawisko w świecie mediów

Konwergencja należy do jednych z najważniejszych zjawisk związanych z dynamicznymi przemianami mediów, jakie zaszły na przełomie XX i XXI. Samo słowo pochodzi od łac. convergere (pol. zbierać się), co oznacza „zbieżność”, i jest zjawiskiem identyfikowanym m.in. w świecie przyrody [1]. O konwergencji na gruncie nauk o mediach zaczęto mówić na początku lat 80. XX w. Zauważono bowiem wówczas zacieranie się granic między różnymi mediami, w wyniku czego usługi, które dostarczane były jednym kanałem, np. poprzez kabel (telewizja), mogły być dostarczane również w inny sposób (np. satelita). Pojawienie się ogólnodostępnego internetu oraz cyfryzacja mediów masowych mocno przyspieszyły procesy, które zaszły w wyniku przekształcania się całego środowiska medialnego (dostawcy usług – producenci treści – odbiorcy). Rozwój sieci, zwłaszcza pojawienie się szerokopasmowego internetu, przyczynił się do jeszcze większego zintegrowania usług oferowanych przez tradycyjnych nadawców medialnych (prasa, radio, telewizja) w jej przestrzeni, a także wyłonienie się nowych modeli biznesowych opartych nie na sprzedaży usług, ale dostępie do danych użytkowników oraz ich przetwarzaniu.

Samo zjawisko konwergencji jest niezwykle złożone i wieloaspektowe, może oznaczać zarówno fazę rozwoju mediów, zdolność do przenikania się mediów czy proces, w którym wzajemnie przenikają się zależności pomiędzy treściami medialnymi a ich twórcami lub odbiorcami [2], [3]. Jest ona efektem rozwoju technologicznego i dyfuzji sektora telekomunikacyjnego, przestrzeni mediów i obszaru technologii informatycznej. Jak to celnie ujęli Jay Dawid Bolter i Richard Grusin, autorzy książki "Remediation. Understanding New Media": „Konwergencja to wzajemna remediacja przy-najmniej trzech ważnych technologii – telefonu, telewizji i komputera – z których każda jest hybrydą technicznych, społecznych i ekonomicznych praktyk, oferujących swoją własną ścieżkę natychmiastowości” [4]. Najważniejsze typy konwergencji zostały przedstawione w Tabela 1.

Tabela 1: Typy konwergencji. Opracowanie własne na podstawie Kopecka-Piech, K.: Koncepcje konwergencji mediów, Studia Medioznawcze 2011, 3(46) oraz Jakubowicz, K.: Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011
Konwergencja technologicznaKonwergencja ekonomicznaKonwergencja zawartości
- urządzeń; - urządzeń Łączenie różnych funkcji urządzeń w obrębie jednego urządzenia, zapewniające wygodny i łatwy sposób dostępu do tych funkcji, np. smartfon z radiem i aparatem, zegarek z pulsometrem i funkcją odbierania połączeń telefonicznych.- rynkowa i regulacyjna; Łączenie rynków telekomunikacji, technologii informacyjnych i mediów; wyróżnia się rynkową konwergencję poziomą (łączenie się przedsiębiorstwa oferujących te same usługi, np. dostawcy infrastruktury, telewizji, operatorzy komórkowi itp.) oraz pionową (łączenie się przedsiębiorstw z różnych obszarów, np. dostawcy infrastruktury internetowej i operatora komórkowego czy infrastruktury internetowej i telewizji). Tego typu konwergencja wymusza nowe regulacje prawne, zwłaszcza w zakresie ochrony konkurencji i konsumentówSzereg procesów integracji i krzyżowania się mediów w obrębie ich zawartości podczas całego procesu jej tworzenia (planowanie, produkcja, dystrybucja i użytkowanie). Może przejawiać się na poziomie włączania cech gatunków charakterystycznych dla jednych mediów (np. telewizji) do produkcji tworzonych dla innych mediów (np. gry wideo), a także strategii komunikacyjnych dążących do stworzenia wieloplatformowego produktu medialnego (np. opowiadanie transmedialne). Jest to proces sterowany odgórnie przez korporacje i napędzany oddolnie – przez praktyki użytkowników, który integruje się w określonych aktywnościach na rzecz współtworzenia lub przekształcania treści (kooperacja między profesjonalistami a amatorami). Tego typu konwergencja wpływa na rozmywanie się granic pomiędzy zabawą a pracą oraz między aktywnym użytkowaniem a pasywnym odbiorem
- rozwiązań; Ujednolicanie metod dostępu do sieci, procesów, usług i aplikacji niezależnie od wykorzystywanego sprzętu, np. oferowanie dostępu do telewizji, internetu i telefonii komórkowej przez jednego dostawcę (konwergencja usług)- korporacyjna; Integracja przedsiębiorstw z różnych rynków wynikająca ze zbieżności interesów w celu zwiększenia zysków. Przejawia się w tworzeniu fuzji przedsiębiorstw czy sieci przemysłu medialnego, a także kooperacji, np. tworzeniu wspólnych produkcji medialnych
- sieciowa; Tworzenie jednolitej architektury sieciowej, służącej do realizacji różnych usług, np. sieci inteligentne

Jednoznaczna ocena zjawiska konwergencji jest trudna. Z jednej strony w jej wyniku doszło do koncentracji rynku mediów i tworzenia się oligopoli medialnych i technologicznych, których przychody sięgają miliardów dolarów rocznie (zob. Platformizacja sieci). Koncerny takie jak Comcast Corporation, Warner Media, Alphabet czy Amazon w Stanach Zjednoczonych, Axel Springer w Europie oraz Tencent i Baidu w Chinach oferują dostęp do wielu produktów i usług medialnych, w tym za pośrednictwem internetu. Z drugiej strony dzięki konwergencji przyspieszyły prace nad nowymi technologiami, np. sztuczną inteligencją oraz rozpoznawaniem mowy i twarzy, wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością, płatnościami internetowymi, etc. Konkurencja na rynku usług przyniosła też korzyści użytkownikom mediów, którzy otrzymali dostęp do nowych usług za pośrednictwem internetu, np. możliwość zbliżonej płatności telefonem, zamawianie posiłków i przejazdów przez aplikacje mobilne.

Przykład 1: Imperium Jeffa Bezosa


Powiązania pomiędzy różnymi firmami wchodzącymi w portfolio firm należących do właściciela Amazona dobrze ilustrują mechanizm różnych typów konwergencji. Przykładowo, oprócz sklepu internetowego Amazon, w skład imperium Jeffa Bezosa wchodzą m.in.: sieć sklepów spożywczych Whole Foods, Amazon Robotics, dziennik "The Washington Post", spółka Alexa, serwis internetowy Twitch będący platformą medialną udostępniającą wideo strumieniowe, przeznaczony w głównej mierze do transmisji gier komputerowych oraz rozgrywek sportu elektronicznego, serwis IMDb największa na świecie internetowa baza danych na temat filmów i ludzi z nimi związanych czy internetowy sklep z obuwiem i odzieżą Zappos. Grafika przedstawiająca imperium Jeffa Bezosa została opracowana przez portal VisualCapitalis: https://www.visualcapitalist.com/jeff-bezos-empire-chart/(external link).

Uwaga 1: Amazon i Facebook jako dostawcy usług transmisji sportowych


Korporacje technologiczne zaczynają rywalizować ze stacjami telewizyjnymi na rynku transmisji wydarzeń sportowych. W listopadzie 2017 ATP sprzedało Amazonowi prawa do 37 turniejów cyklu ATP World Tour. Amazon Prime Video pokaże je na wyłączność na terytorium Wielkiej Brytanii oraz Irlandii w latach 2019-2023. Z kolei w 2018 roku English Premier League sprzedała Facebookowi za 226 milionów euro 3-letnie prawa na wyłączność do wszystkich meczów ligii (lata 2019-2022) w Tajlandii, Wietnamie, Kambodży i Laosie. Również UEFA sprzedała Facebookowi prawa do transmisji 32 meczów Ligi Mistrzów (oraz dodatkowo Superpuchar Europy) na sezon w okresie 2018-2021, za darmo i do obejrzenia na profilu FB rozgrywek Champions League w Brazylii, Argentynie, Urugwaju, Chile, Kolumbii i Meksyku.

Zadanie 1:

Treść zadania:
Dlaczego konwergencja została uznana za jedno z najważniejszych zjawisk przełomu XX i XXI w.? Jak pod wpływem konwergencji zmieniło się środowisko medialne?

Zadanie 2:

Treść zadania:
Jakie dostrzegasz wady i zalety konwergencji ekonomicznej dla konsumenta? Odpowiedz, na przykładzie firmy Amazon i marek z jej portfolio (https://www.visualcapitalist.com/jeff-bezos-empire-chart/(external link)). Jeśli nie wiesz, w czym się specjalizują, sprawdź w internecie.

Zadanie 3:

Treść zadania:
Poszukaj w internecie, jak zmieniło się prawo UE dotyczące usług na jednolitym rynku audiowizualnym w związku ze wzrostem znaczenia platform medialnych i ich rolą w dystrybucji treści online. Jak oceniasz te zmiany?

Bibliografia

1. Kopecka-Piech, K.: Koncepcje konwergencji mediów, Studia Medioznawcze 2011, 3(46), s. 11, dostęp:28.08.2020
2. Kopecka-Piech, K.: Koncepcje konwergencji mediów, Studia Medioznawcze 2011, 3(46), s. 13, dostęp:28.08.2020
3. Jakubowicz, K.: Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011.
4. Bolter, J. D., Grusin, R.: Remediation. Understanding New Media, MIT Press, Cambridge 2000, p. 224.

Ostatnio zmieniona Wtorek 26 z Styczeń, 2021 11:00:11 UTC Autor: Grzegorz Ptaszek
Zaloguj się/Zarejestruj w OPEN AGH e-podręczniki
Czy masz już hasło?

Hasło powinno mieć przynajmniej 8 znaków, litery i cyfry oraz co najmniej jeden znak specjalny.

Przypominanie hasła

Wprowadź swój adres e-mail, abyśmy mogli przesłać Ci informację o nowym haśle.
Dziękujemy za rejestrację!
Na wskazany w rejestracji adres został wysłany e-mail z linkiem aktywacyjnym.
Wprowadzone hasło/login są błędne.